Напрямки діяльності

Освітній процес узакладі ведеться за трьома рівнями: «Початковий», «Основний», «Вищий» і побудований відповідно  до Законів України «Про позашкільну освіту», “Про освіту”, здійснюється згідно програм Міністерства освіти і науки, адаптованих до Міністерських програм і авторських, розроблених керівниками гуртків та затверджених  управління освіти м.Ковеля.

Щороку заклад залучає до освітнього процесу понад 400 дітей, котрі займаються у 29 гуртках 7-ми профілів. У закладі працюють гуртки:“Природа-чарівниця”, “Квіткова планета”, “Зелена аптека”, “Домашні улюбленці”, “Юні екологи”, “Ландшафтний дизайн”,  “Овочеві експерти”. “Природа і фантазія”

                 Основним стрижнем у роботі закладу є формування компетентної високоосвіченої і високодуховної особистості, яка б вміла досліджувати природні багатства рідного краю, охороняти їх, вести спостереження, приймати участь у природоохоронних акціях різних рівнів.

                Робота педагогічного колективу ведеться за трьома основними напрямами:

– гурткова;

-координаційно-методична;

– організаційно – масова,

                Педагогічний колектив, постійно  перебуваючи у процесі самовдосконалення,  намагається спрямовувати  свою діяльність на:

– оновлення змісту позашкільної еколого – натуралістичної освіти;

– розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

– організацію конкурсів, програм, проектів керівників гуртків;

– організаційно – методичну допомогу в розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницької роботи;

– впровадження в освітній процес інноваційних технологій

– розвиток співробітництва з освітніми закладами, громадськими організаціями, управліннями, фондами, товариствами.

– розвиток матеріально-технічної бази, пошук джерел фінансування позашкільної роботи.

 

 

 

 

 

 

© ЗПО "Станція юних натуралістів міста Ковеля"